53694 - Ο αγώνας του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Φιλήμων: Κι εγώ θέλω να ανήκω σε αυτή τη συνέχεια.
Ιωάννης: Είναι για όλους μας στόχος.
Φιλήμων: Απλώς τώρα το συνειδητοποίησα.
Ιωάννης: Δεν είναι θέμα καταγωγής, αλλά παραγωγής έργου.
Φιλήμων: Όμως όταν έχεις τέτοιο παράδειγμα πώς θέλεις να μείνεις άπρακτος!
Ιωάννης: Συμφωνούμε. Είναι μεγαλείο προσφοράς.
Φιλήμων: Ναι, αυτό το μεγαλείο με άγγιξε γιατί δεν πάλεψαν μόνο για τον εαυτό τους αλλά για όλο τον Ελληνισμό.
Ιωάννης: Αλλά ποιος το ξέρει.
Φιλήμων: Δεν ήταν ποτέ ο αγώνας μιας κοινότητας αλλά πάντα του Ελληνισμού.
Ιωάννης: Αυτό πρέπει να γίνει κοινή γνώση.
Φιλήμων: Ο αγώνας της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου δεν είναι ποντιακός αλλά του Ελληνισμού.
Ιωάννης: Και τίποτα λιγότερο!