53708 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
συνεχίζεται
για την τριπλή
συμμαχία
γύρω
από το τριπλό
σημείο
επαφής
ακόμα
πιο ενισχυμένος
τώρα
που έχουμε
νέο
αποτέλεσμα
με Αίγυπτο.