53709 - Στην επόμενη φάση

Ν. Λυγερός

Στην επόμενη φάση
πρέπει
να υπάρχει
και η Κύπρος
για να ζήσει
ο συντονισμός
κινήσεων
αφού
προχωρήσει
το θέμα
με τη Λιβύη.