53725 - Η συνέχεια του αγώνα

Ν. Λυγερός

Όποιος έζησε τον σιδηρόχρονο
ξέρει ότι δεν ήταν ένα απλό ταξίδι
αλλά μια επαναφορά
που δημιουργήθηκε
από την πολυκυκλικότητα
για να δουν διαφορετικά τα σύνορα
και ν’ αγαπήσουν
τους λαούς που υπέφεραν
λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών
γιατί δεν ήταν παρά ένα
έγκλημα ειρήνης,
μια πράξη βαρβαρότητας.
Και μετά από χρόνια
όσοι ανακάλυπταν
την αλήθεια του παρελθόντος
ήξεραν πια
ότι ο αγώνας είχε αρχίσει
εδώ και πολύ καιρό
χωρίς ποτέ
να έχει σταματήσει
λόγω ανάγκης.