53726 - Το μάθημα της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Ιωάννης: Θυμήθηκα καλύτερα τι είχαμε κάνει και αντιλήφθηκα πόσο ανθρώπινο ήταν.
Κυριακή: Όλοι μαζί από όλες τις μεριές του Ελληνισμού βρεθήκαμε για να ζήσουμε αυτήν την αλλαγή κύκλου.
Ιωάννης: Αλλά μόνο τώρα κατάλαβα ότι ήταν μόνο μια προετοιμασία μιας άλλης υπέρβασης.
Κυριακή: Σκέφτηκες κι εσύ την Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης: Ειδικά τώρα.
Κυριακή: Είδες πως ήρθε το βαθύ παρελθόν να μας βοηθήσει…
Ιωάννης: Μέσω ενός παρελθόντος που ζήσαμε.
Κυριακή: Μα και στην Κωνσταντινούπολη πήγαμε.
Ιωάννης: Πήγαμε σαν τους ανιχνευτές.
Κυριακή: Ενώ επιστρέφαμε στο παρελθόν για να ζήσουμε πιο βαθιά το μέλλον.
Ιωάννης: Και τώρα τι γίνεται;
Κυριακή: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
Ιωάννης: Το μάθημα της ιστορίας συνεχίζεται.