53730 - Όταν έκρυψαν τις εικόνες

Ν. Λυγερός

Όταν έκρυψαν τις εικόνες
κάποιοι είπαν ότι ενοχλήθηκαν
αλλά τελικά άφησαν
την αδικία
να γίνει.
Όμως μερικοί δεν ξέχασαν
γιατί είχαν προσευχηθεί
στην Αγία Σοφία
έτσι άρχισαν
την προετοιμασία.
Διότι κανένας δεν είχε δικαίωμα
να καταπατήσει την ιστορία
και την πίστη.
Και δεν είναι τα αντίγραφα
που μπορούν ν’ αλλάξουν τίποτα
ειδικά όταν ξέρουμε
από πού έρχεται η πρωτοβουλία.
Αυτό κατάλαβαν
οι επόμενοι.