53736 - Εικόνες και Νότες

Ν. Λυγερός

Βασιλική: Οι νότες τελικά κρύβουν εικόνες.
Αθηνά: Τότε μπορεί και να τις δείξουν.
Βασιλική: Ειδικά αν κάποιοι τις έχουν κρύψει.
Αθηνά: Κατάλαβα τώρα…
Βασιλική: Είμαστε ακόμα στην αρχή.
Αθηνά: Είναι αλήθεια ότι είπατε το…
Βασιλική: Ναι!
Αθηνά: Μα δεν φοβηθήκατε;
Βασιλική: Η στρατηγική ξεπερνά τον φόβο όταν υπάρχει ανάγκη.
Αθηνά: Μου είναι δύσκολο να το φανταστώ παρόλο που είμαι τολμηρή.
Βασιλική: Τώρα δεν είναι ανάγκη να το φανταστείς…
Αθηνά: Ξέρω ότι είναι αλήθεια.
Βασιλική: Είναι απόδειξη ότι γίνεται.
Αθηνά: Και τώρα;
Βασιλική: Δεν αλλάζει τίποτα για μας.
Αθηνά: Αφού άλλαξαν όλα.
Βασιλική: Όχι όμως το όραμα της απελευθέρωσης.
Αθηνά: Τώρα θυμήθηκα το παλιό τραγούδι.
Βασιλική: Γράφτηκε μετά…
Αθηνά: Και πολλοί ξέχασαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία της Κωνσταντινούπολης.