53756 - Το ίχνος της Τραπεζούντας

Ν. Λυγερός

Ποιος σκέφτεται
την Τραπεζούντα
όταν βλέπει ένα τραπέζι
αλλά αυτό ανήκει
στην ετυμολογία
της ονομασίας της
αφού αυτό ήταν το σχήμα
του βουνού
πάνω από την πόλη.
Πάνω σε αυτό το τραπέζι
παίχτηκαν πολλά παίγνια.
Ακόμα και τώρα
παιζόταν
ένα άλλο επιτραπέζιο παίγνιο
που είχε άλλο νόημα
επειδή η Χρονοστρατηγική
εξέταζε πια
το βαθύ παρελθόν
για να αναβαθμίσει
την ιστορία
της συνέχειας.