53781 - Πέρα της περιοχής

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις μόνο την περιοχή
περιορίζεσαι στη γεωγραφία
και ξεχνάς την ιστορία
ενώ αυτή έχει το ανθρώπινο κομμάτι
της φύσης.
Μόνο η ιστορία
έχει μέσα της αρκετό βάθος
για να μπορεί
να ενσωματώσει
το παρελθόν
χωρίς να το ξεχάσει
για να παράγει το μέλλον
χωρίς να σταματήσει
η συνέχεια.
Η μνήμη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
ζούσε ακόμα μέσα μας
γιατί το βυζαντινό πνεύμα
συνέχιζε
να παράγει
έργο
πέρα των ορίων.