53783 - Ενάντια στο έγκλημα ειρήνης

Ν. Λυγερός

Η ανταλλαγή πληθυσμών
δεν μπορεί να είναι μια διόρθωση
αλλά το επόμενο βήμα της γενοκτονίας.
Έτσι οι μαχητές του Χρόνου
πρέπει να την καταδικάσουν
διότι δεν είναι απλώς
η περιγραφή μιας πραγματικότητας
αλλά ένα έγκλημα
που πρέπει
να καταπολεμήσουν
μέσω της επαναφοράς της μνήμης.
Οι λαοί πρέπει να είναι ελεύθεροι
να επιλέξουν πού θέλουν να ζήσουν
και να μπορούν να πάνε
εκεί που ήταν οι πρόγονοί τους
διότι δεν θέλουν
να είναι θύματα
ενός συστήματος
της βαρβαρότητας
επειδή είναι
της Ανθρωπότητας.