53787 - Μετά την απαγόρευση

Ν. Λυγερός

Οι δικοί μας
δεν έζησαν μόνο τη γενοκτονία
και την ανταλλαγή πληθυσμών
αλλά και την βαρβαρότητα
ενός συστήματος
που τους είχε απαγορεύσει
να ζήσουν ελεύθεροι.
Μάλιστα πολλούς
τους είχε πείσει
ότι αυτό ήταν ζωή.
Έπρεπε να περιμένουν
δεκαετίες
για να δουν τη διαφορά
που κάνει τη διαφορά
αλλά χωρίς
αφύπνιση
ακόμα δυσκολεύονταν
ν’ ανακαλύψουν
την ουσία
εκτός αν έβλεπαν
το ίχνος της βαθιάς ιστορίας.