53791 - Η καινή ιστορία

Ν. Λυγερός

Κυριακή: Ξέρεις ότι μόνο τώρα έμαθα πόσο πλούσια είναι η περιοχή της Τραπεζούντας!

Ιωάννης: Με ποια έννοια το εννοείς;

Κυριακή: Με την παραγωγή…

Ιωάννης: Σίγουρα δεν είναι έρημος.

Κυριακή: Αυτό είναι όμως σημαντικό.

Ιωάννης: Μα πού το πας;

Κυριακή: Σκέφτομαι το μετά…

Ιωάννης: Μετά την επαναφορά της μνήμης;

Κυριακή: Ναι, ακριβώς.

Ιωάννης: Βλέπω ότι με ξεπέρασες.

Κυριακή: Αρχίζω να βλέπω το μέλλον.

Ιωάννης: Μα πόσο ξεκάθαρα πια.

Κυριακή: Το λιμάνι είναι διαχρονικό στοιχείο.

Ιωάννης: Αυτό λέει η Χρονοστρατηγική.

Κυριακή: Είναι σημαντικό να έχει πόρους η περιοχή.

Ιωάννης:  Ακόμα και τώρα…

Κυριακή: Για το μετά…

Ιωάννης: Αρχίζει η καινή ιστορία.

Κυριακή: Αυτό γίνεται όταν πιστεύεις…

Ιωάννης: Τώρα το βλέπω.