53794 - Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Ν. Λυγερός

Κυριακή: Είχες προσέξει την αναφορά στους αιώνες;
Ιωάννης: Όχι, γιατί ποτέ δεν πάμε τόσο μακριά.
Κυριακή: Και πότε λέμε αυτήν την μοναδική προσευχή στην Αγία Σοφία.
Ιωάννης: Είναι και αυτό.
Κυριακή: Με τη Χρονοστρατηγική κατάλαβα ότι ο αιώνας είναι μονάδα μέτρησης.
Ιωάννης: Και ουσίας.
Κυριακή: Δεν μπορείς όμως ν’ αντιληφθείς τι επιπτώσεις έχει αυτό για μένα.
Ιωάννης: Όντως δεν καταλαβαίνω.
Κυριακή: Αυτό που έζησα πάνω στο πετσί μου και που όλοι θεωρούσαν αθάνατο δεν ήταν καν αιωνόβιο.
Ιωάννης: Από το 1922 έως το 1991 ούτε 70 έτη.
Κυριακή: Είναι χειρότερο ακόμα!
Ιωάννης: Δηλαδή;
Κυριακή: Ούτε μια μονάδα χρονοστρατηγικής.
Ιωάννης: Το μηδένισες.
Κυριακή: Αυτό το μηδέν έζησα πάνω μου και τώρα ξέρω ότι δεν άφησε χρονοστρατηγικό ίχνος.