53807 - Η μνήμη δεν ξεχνά

Ν. Λυγερός

Αθηνά: Δεν τους έφτανε η ανταλλαγή πληθυσμών, έπρεπε ν’ ανατινάξουν και την εκκλησία το 1930.
Ιωάννης: Και την Αγία Σοφία ήθελαν να την ανατινάξουν, όταν απελευθερώθηκε η Κωνσταντινούπολη.
Αθηνά: Μόνο που εδώ το έκαναν!
Ιωάννης: Και το 1930.
Αθηνά: Και μετά μιλούσαν για φιλία.
Ιωάννης: Έχω αηδιάσει…
Αθηνά: Έπρεπε να δεις τον Φιλήμονα.
Ιωάννης: Πόσο τον καταλαβαίνω!
Αθηνά: Πόσο τυφλοί ήταν για να πιστέψουν σε αυτή τη συμφωνία.
Ιωάννης: Δεν ήταν τυφλοί. Αυτό ήθελαν και φάνηκε και μετά με την πρόταση.
Αθηνά: Μη μας θυμίζεις αυτή την προδοσία!
Ιωάννης: Κι όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
Αθηνά: Την προδοσία…
Ιωάννης: Και το ψέμα του συμφώνου.
Αθηνά: Έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να καταργηθεί.