53808 - Τα τεχνητά σύνορα

Ν. Λυγερός

Κυριακή: Δεν ήξερα πόσο τεχνητά είναι τα σύνορα στη Θράκη.
Βασιλική: Κι όμως κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της.
Κυριακή: Το τραίνο…
Βασιλική: Οι γραμμές… Το σιδερένιο ποτάμι…
Κυριακή: Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες.
Βασιλική: Είναι κομμάτια ιστορίας.
Κυριακή: Αλλά βλέπω ότι δεν αξιοποίησαν απολύτως τίποτα.
Βασιλική: Εκτός από το να εκμεταλλευτούν το όνομα της Λωζάννης.
Κυριακή: Αυτό δεν αποδεικνύει ότι τίποτε δεν ήταν δικά τους;
Βασιλική: Μάλιστα φαίνεται ότι δεν νιώθουν ότι είναι δικά τους τα μέρη.
Κυριακή: Τα μεγάλα κατεχόμενα…
Βασιλική: Τίποτα άλλο…
Κυριακή: Και γι’ αυτό πρέπει να απελευθερωθούν.
Βασιλική: Αυτός είναι ο στόχος.