53809 - Βάρβαρη καταπάτηση

Ν. Λυγερός

Δεν είναι η Ιφιγένεια
που εξηγεί
τι έγινε
στην Ορεστιάδα
αλλά στοιχεία
γεωστρατηγικής
που δεν σεβάστηκαν
ούτε την τοποστρατηγική
ούτε την χρονοστρατηγική
γι’ αυτό καταπατά
την ιστορία.
Έτσι οι άνθρωποι του τόπου
ενώ ήταν τόσο κοντά
στα τεχνητά σύνορα
αναγκάστηκαν και αυτοί
να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους
εξαιτίας
μιας απαράδεκτης
και βάρβαρης
συμφωνίας.