53810 - Η τελευταία κατεχόμενη περιοχή

Ν. Λυγερός

Μη βλέπεις τα μεγάλα κατεχόμενα
ως μια εισβολή της Τουρκίας
αλλά ως ερείπια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
που χάνει συνεχώς έδαφος
από τον δέκατο έβδομο αιώνα.
Είναι ουσιαστικά το τέλος
της καταπάτησης
της χερσονήσου
του Αίμου.
Έτσι η περιοχή
που ήταν κολλώδης
και γλοιώδης
για τους Τούρκους
δεν τους βγήκε
σε καλό
γιατί δεν ήταν τα μέρη τους.
Και η Θράκη
είναι η τελευταία
κατεχόμενη περιοχή
της Ευρώπης.