53822 - Το λιμάνι της Τραπεζούντας

Ν. Λυγερός

Φιλήμων: Είχε τεράστια σημασία που η Τραπεζούντα ήταν λιμάνι.
Αθηνά: Είχε άμεση πρόσβαση στον Εύξεινο Πόντο.
Φιλήμων: Παλιά δεν έδινα τόση σημασία στον θαλάσσιο Πόντο.
Αθηνά: Σου ερχόταν στο μυαλό πιο πολύ τα βουνά.
Φιλήμων: Αυτή την εντύπωση είχα.
Αθηνά: Παράξενο… Μάλλον μίλησες με δικούς μας που ζούσαν μακριά από τη θάλασσα.
Φιλήμων: Μάλλον.
Αθηνά: Είναι μία εξήγηση… Αλλά μάλλον ήθελες να μου πεις και κάτι άλλο.
Φιλήμων: Φαντάστηκα το λιμάνι με λουλούδια.
Αθηνά: Τι όμορφη ιδέα!
Φιλήμων: Και για τα λουλούδια…
Αθηνά: Τι;
Φιλήμων: Rhododendron ponticum!

Αθηνά: Υπάρχει.