53825 - Όταν βρήκες

Ν. Λυγερός

Όταν βρήκες
το σακάκι του Χρόνου
δεν συνειδητοποίησες
ότι θα έκρυβε
όλες τις πληγές σου
του παρελθόντος.
Το κατάλαβες
μόνο όταν το έβαλες
γιατί ένιωσες
την ανακούφιση
της επαναφοράς
της μνήμης
που δεν ξέχασε
τις λεπτομέρειες
της ζωής
χωρίς να σταματά
στο πρώτο εμπόδιο
της ύπαρξης
γι’ αυτό
συνέχισε
το έργο.