53827 - Μετά τη φωτιά

Ν. Λυγερός

Κι ας πήγαν
στον Άδη
όσοι πέθαναν
αποφάσισαν
να επιστρέψουν
για να ξεπεραστεί
η πράξη βαρβαρότητας
γιατί η φωτιά
που είχαν ανάψει
οι γενοκτόνοι
έπρεπε να σβήσει
για να φανεί
το φως
του παρελθόντος
έτσι ώστε
να ζήσει
ελεύθερο
το μέλλον
μετά τον θάνατο
ακόμα κι έτσι.