53834 - Ανθεκτικές αλλαγές

Ν. Λυγερός

Αθηνά: Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα… Δεν βλέπω πια την απελευθέρωση ως κάτι αδιανόητο.
Φιλήμων: Είναι ακόμα ουτοπία;
Αθηνά: Ούτε, τη βλέπεις ήδη σαν όραμα…
Φιλήμων: Άλλαξες με το πνεύμα της Τραπεζούντας.
Αθηνά: Δεν ήξερα πόσο θα με άλλαζε η Αυτοκρατορία.
Φιλήμων: Έτσι βλέπουμε ότι το βαθύ παρελθόν επηρεάζει και το άμεσο μέλλον…
Αθηνά: Αλλά με τις γνώσεις αναβαθμίζουμε και την ίδια την ιστορία.
Φιλήμων: Αυτό δεν το περίμενα… Τώρα είδα ότι το να θυμώνεις για το παρελθόν μπορεί να έχει νόημα αλλά ποτέ δεν φτάνει.
Αθηνά: Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο…
Φιλήμων: Μόνο έτσι γράφουμε το πεπρωμένο.
Αθηνά: Πέρα από τα τραίνα και τα πλοία.
Φιλήμων: Αρχίσαμε λοιπόν.