53836 - Το κόκκινο μαργαριτάρι

Ν. Λυγερός

Κυριακή: Στην Αρχαιότητα ονόμαζαν το κεράσι της Κερασούντας, το κόκκινο μαργαριτάρι.

Ιωάννης: Γιατί μαθαίνουμε τέτοια πράγματα μόνο τώρα, ενώ τόσα χρόνια…

Κυριακή: Γιατί τώρα είμαστε έτοιμοι.

Ιωάννης: Εννοείς δεν ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας.

Κυριακή: Μάλλον τα δικά μας ανήκουν στον ίδιο κόσμο πια.

Ιωάννης: Δηλαδή στην Ανθρωπότητα.

Κυριακή: Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει η βαρβαρότητα!

Ιωάννης: Πόσο χαίρομαι όλα τα κεράσια που έχουμε μοιραστεί.

Κυριακή: Ακόμα και για αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Τουρκία για να μας το αρπάξει.

Ιωάννης: Κάθε στοιχείο έρχεται να συμπληρώσει τα κενά μιας μεγάλης εικόνας.

Κυριακή: Που δεν μπορούν πια να απαγορεύσουν!