53839 - Η χρονοστρατηγική προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Αν μια γλώσσα απαγορεύτηκε
θέλει να πει
ότι έχει σημασία και αξία
έτσι όσοι βοήθησαν
στον αφανισμό της
ήταν συνεργοί
της ίδιας βαρβαρότητας
που προσπάθησε
να εξοντώσει
έναν ολόκληρο λαό.
Γι’ αυτό τα θεμέλια
της απελευθέρωσης
πρέπει να είναι
χρονοστρατηγικά
και όχι μόνο
κλασικά
αλλιώς δεν θα αντέξουν
την πίεση
των επιθέσεων
των συνεχιστών
της γενοκτονίας.