53870 - Στην ορχήστρα

Ν. Λυγερός

Στην ορχήστρα
δεν ακούς
μόνο
έναν ήχο
αλλά
ένα
σύμπλεγμα
αρμονίας
που ξεπερνά
τα όρια
του οργάνου
για να μιλήσει
η ίδια
η Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο.