53872 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
στις άλλες χώρες
που συνεχίζεται
η εξάπλωση
της πανδημίας
αλλά και μέσα
στην Ελλάδα
επειδή
πολλοί
δεν μπορούν
να τηρήσουν
τα μέτρα
γιατί κατά βάθος
δεν έχουν
τη νοημοσύνη
που επαρκεί
για να δουν
την πραγματικότητα.