53873 - Κάθε πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Κάθε πρόβλημα
που αφορά
στην πανδημία
πρέπει να λυθεί
με προτεραιότητα
αλλιώς
δεν έχει νόημα
να λέμε
ότι αντιμετωπίζουμε
αυτήν την ασθένεια
διότι
αν την αφήνουμε
να εξαπλωθεί
δεν βοηθάμε
την Ανθρωπότητα
και το μέλλον της.