53876 - Οι συντονισμένες ανάσες

Ν. Λυγερός

Οι συντονισμένες ανάσες
των μουσικών οργάνων
έδιναν αμέσως το ύφος
που θα ακολουθούσε,
έτσι κατάλαβες
ότι και η αναπνοή
είχε σημασία
για ν’ ακουστεί
η αλήθεια
της ομορφιάς
που εκπέμπει
η μουσική
πέρα
από τη σκέψη σου.