53896 - Η επίλυση

Ν. Λυγερός

Η επίλυση
ενός προβλήματος
που ξεπερνά
τις γνώσεις
της εποχής
κατά αιώνες
μπορεί
να γίνει
μόνο
όταν ο επινοητής
είναι
μεγαλοφυΐα
που είδε
το μέλλον
για να βρει
την λύση.