53898 - Αναζήτα

Ν. Λυγερός

Αναζήτα
την αλήθεια
των παλιών
αιώνων
για να βρεις
πώς λειτουργεί
η συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας
μέσα
στον θόρυβο
και τις σκιές
των κοινωνιών
της αδιαφορίας
και της λήθης.