53900 - Το μέγεθος

Ν. Λυγερός

Το μέγεθος
της αποστολής
έχει σχέση
με τον Χρόνο
και όχι
μόνο
με τον χώρο
γι’ αυτό
δες
τι άφησε
ίχνος
μέσα
στους αιώνες
για να ζήσει
η συνέχεια
κι όχι μόνο
ο στόχος.