53902 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
το όργανο
μουσικής
που πρέπει
να βλέπεις
αλλά
και τη μνήμη του
που μπορεί
να είναι
αιωνόβια
γιατί
αυτή
ακολουθεί
την ιστορία
της Ανθρωπότητας
και πέρα
από τα ανθρώπινα
όρια.