53917 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
της Αυτοκρατορίας
συνεχίζει
να επηρεάζει
τον τρόπο
που βλέπει
το ποντιακό
πρόβλημα
γιατί
δεν είναι
αρχικό
αλλά
ενδιάμεσο
μιας συνέχειας
που ποτέ
δεν σταμάτησε.