53918 - Το παίγνιο

Ν. Λυγερός

Το παίγνιο
όταν είναι
επιτραπέζιο
πρέπει
να παίζεται
πάνω
στο τραπέζι
για να λειτουργήσουν
τα σχήματα
που ενεργοποιούν
τον εγκέφαλο
αλλιώς
αλλάζουν
τα δεδομένα
κι εκφυλίζουν
την εκπαίδευση.