53919 - Το ποίημα

Ν. Λυγερός

Το ποίημα
έχει
στρατηγικό
υπόβαθρο
που κανείς
δεν σκέφτηκε
όταν έγινε
η μελοποίηση
που έδωσε
άλλες
εντυπώσεις
και προστάτεψε
την αλήθεια
από τις επιθέσεις
της κοινωνίας
της λήθης.