53920 - Πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Πιο βαθιά
φάνηκε
το έργο
του ποιητή
ενώ
άλλοι
άκουγαν
μόνο
τον ήχο
χωρίς
να δώσουν
σημασία
στις νότες
της ουσίας
που έκαναν
την υπέρβαση.