53925 - Η αδιαφορία

Ν. Λυγερός

Η αδιαφορία
και η λήθη
είναι
χειρότερες
από το μίσος.
Η πρώτη
θελημένα
ή όχι
σβήνει
και η δεύτερη
καίει
επειδή
δεν θέλει
να θυμάται
και προτιμά
να ξεχάσει.