53944 - Μερικές νότες

Ν. Λυγερός

Μερικές νότες
είναι τόσο
χαρακτηριστικές
που φτάνουν
να τις παίξεις
για ν’ ακούσει
ο άλλος
τι θέλεις
να πεις
πριν τελειώσεις.
Έτσι
γίνεται
με αυτό
το μήνυμα
του Mozart
στη μητέρα του.