53989 - Από την βυζαντινή

Ν. Λυγερός

Από την βυζαντινή
εποχή
τα κρασιά
της Μακεδονίας
είναι περίφημα
γιατί λοιπόν
να τα ξεχάσουμε
επειδή
θέλει
μια καθυστερημένη
ιδεολογία
να σβήσει
κάθε ίχνος
της ιστορίας;
Αυτό ποτέ
δεν πρόκειται
να το κάνουμε.