53990 - Η Μαλαγουζιά

Ν. Λυγερός

Η Μαλαγουζιά
ήταν περίφημη
ήδη από το Βυζάντιο
γιατί
λοιπόν
να την ξεχάσουμε
τώρα
επειδή
αυτή
η ποικιλία
υπάρχει
πια
και στη Μακεδονία;
Αντιθέτως
τώρα
θα την υποστηρίξουμε
ακόμα
περισσότερο.