54043 - Το Θέμα Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Το Θέμα Μακεδονίας
ιδρύθηκε το 790
στην περιοχή
που βρίσκεται
τώρα η Θράκη
μάλιστα
η πρωτεύουσά του
η Αδριανούπολη
έτσι όσο
και να σε ξαφνιάζει
αυτή η γνώση
να την έχεις
στο μυαλό σου
όταν άλλοι
προσπαθούν
να σου κλέψουν
την ιστορία σου.