54069 - Όταν διαβάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν διαβάζεις
Συνθήκες
που καταπατούν
εσκεμμένα
τους ανθρώπους
πρέπει να ξέρεις
ότι είναι όλες
της βαρβαρότητας
και πρέπει
στη συνέχεια
να εξετάσεις
τον πιο ανθεκτικό
τρόπο αντιμετώπισης
έως την κατάρρευσή τους
για να σωθούν
όλοι οι αθώοι
της Ανθρωπότητας.