54073 - Όταν ξέρεις από πριν

Ν. Λυγερός

Όταν ξέρεις από πριν
ποιοι είναι
οι εχθροί
της Μακεδονίας
λόγω ιδεολογίας
τότε τους αντιμετωπίζεις
καλύτερα
και δεν ξαφνιάζεσαι
από τη σαβούρα
που θέλουν
να επιβάλλουν
μέσω της βίας
της πολιτικής
που δεν σέβεται
τους ανθρώπους.