54075 - Αν η κοινωνικότητά σου

Ν. Λυγερός

Αν η κοινωνικότητά σου
ξεπερνά την ανθρωπιά σου
είναι μια ένδειξη
ότι η κοινωνία
συνεχίζει να σε επηρεάζει,
παρόλο που θα ήθελες
να λες ότι είσαι
της Ανθρωπότητας,
αλλά επί του πρακτέου
συνεχίζεις να κάνεις
αυτό που θέλει
η κοινωνία
ακόμα κι αν είναι
ενάντια στην Ανθρωπότητα.