54076 - Αν προτιμάς

Ν. Λυγερός

Αν προτιμάς
να είναι άρρωστο
το παιδί σου
για να είναι
εξαρτημένο
από σένα
τότε δεν λειτουργείς
ως μάνα
αλλά ως κοινωνία
που θέλει
να είναι
εξαρτημένα
τα άτομα
που ελέγχει.