54078 - Δεν είναι ανάγκη

Ν. Λυγερός

Δεν είναι ανάγκη
να λες
ότι είσαι μαζί μας,
ενώ οι επιλογές σου
δεν έχουν
καμιά σχέση
με την ιστορία
της Ανθρωπότητας
που είναι πάντα
ανθρώπινη
και δεν υπολογίζει
το κόστος
το κοινωνικό
γιατί σκέφτεται
τους αθώους.