54096 - Οι μικρές νότες

Ν. Λυγερός

Οι μικρές νότες
για τους ανθρώπους
συνεχίζουν
να παίζουν για την ψυχή τους
ενώ εσύ νόμιζες
ότι έχουν ξεχαστεί.
Οι μικρές νότες
Έχουν μεγαλύτερο βάθος
γιατί έχουν μάθει
να λειτουργούν
εκτός κοινωνιών
γιατί ανήκουν
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.
Έτσι είναι καλό
να είναι προσβάσιμες
για να ζήσουν
ελεύθεροι
οι επόμενοι
δικοί μας.