54099 - Να φροντίζεις

Ν. Λυγερός

Να φροντίζεις
την εκκλησία
κι όχι να προσεύχεσαι
για το φροντιστήριο
γιατί ξέρεις πια
και με ακρίβεια
τι έχει κάνει
το καθένα
την ώρα που υπήρχε
ανάγκη
για τον λαό μας.
Αυτό είναι να θυμάσαι
πραγματικά
τις πληγές της μνήμης
κι όχι να μένεις
στο πλαίσιο
της ύπουλης
προπαγάνδας
της βαρβαρότητας.