54114 - Η κόκκινη ψυχή

Ν. Λυγερός

Ενώ όλοι πάλεψαν
για να αναγνωριστεί
από τους άλλους
ότι έχουν ψυχή,
υπάρχουν άτομα
που πάλεψαν
για το αντίθετο.
Έβγαλαν
την ψυχή
στα θύματα
για να τους αποδείξουν
ότι δεν είχαν
μετά θανάτου.
Αλλά δεν πρόβλεψαν
την Δευτέρα Παρουσία
επειδή
δεν υπήρχε
κατηχητικό τότε.