54120 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να μάθουν
και τα παιδιά
να χρησιμοποιούν
τις μάσκες
για να προστατευτούν
όχι μόνο
στην οικογένειά τους
αλλά
και στο σχολείο
για να είναι
πιο ανθεκτικά
στις επιθέσεις
της πανδημίας
ειδικά τώρα
που θα αρχίσουν
τα σχολεία
και θα πρέπει
να αλληλοβοηθούνται.