54123 - Πρέπει να προσέχουμε

Ν. Λυγερός

Πρέπει να προσέχουμε
τις εξελίξεις
στην Αυστραλία
εξαιτίας
της πανδημίας
διότι
μία περίπτωση
που θεωρούσαμε
ότι είναι
καλά
ελεγχόμενη
τελικά
είναι
ευάλωτη
ακόμα
και σε τεχνητά
λάθη
διαχείρισης
κρίσης.